Zasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 • Dofinansowanie dostępne jest we właściwym do miejsca zamieszkania Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Pomocy Społecznej

  We Wrocławiu jest to MOPS, w powiecie wrocławskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W Poznaniu – MOPR oraz PCPR.

 • Pierwszym warunkiem przyznania dofinansowania jest odpowiedni dochód

  Całkowity miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym nie powinien przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę (50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę wynosi 2009,54 zł) , lub 65% w przypadku osoby samotnej ( 65% wynagrodzenia dla osoby samotnej wynosi 2612,40 zł)

 • Drugim warunkiem jest potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu

  Zgodnie z zaświadczeniem od lekarza specjalisty, zawierającym nazwę schorzenia po polsku oraz uzasadnienie wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego do indywidualnej rehabilitacji w warunkach domowych  oraz nazwę sprzętu rehabilitacyjnego

 • Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej

  • Druki wniosków dostępne są na stronie Ośrodka Pomocy.
  • W celu pobrania odpowiednich wniosków zachęcamy do kontaktu z nami, telefonując pod numer 500 576 181 odpowiemy na Państwa pytania i prześlemy odpowiednie wnioski na adres e-mail lub listownie.
 • Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty

  1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (dotyczy osób dorosłych) albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci i młodzieży) – oryginał do wglądu
  2. Zaświadczenie od lekarza specjalisty – zgodnie ze schorzeniem – zawierające: nazwę schorzenia po polsku oraz uzasadnienie wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego do indywidualnej rehabilitacji w warunkach domowych  oraz nazwę sprzętu rehabilitacyjnego
  3. Rachunek pro – forma wystawiony przez nasz sklep wraz z pieczątką, nr konta bankowego oraz podpisem osoby wystawiającej dany dokument.
  4. Dowód osobisty do wglądu
 • Zasady przyznawania i maksymalny poziom dofinansowania ustalane są przez dany Ośrodek Pomocy Społecznej

  Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z kryteriami przyjętymi przez dany ośrodek

 • Wnioski rozpatrywane są w czasie 30 dni od złożenia

  Prosimy o kontakt jeżeli sprzęt jest potrzebny natychmiast – możemy zaaranżować wynajem nowego sprzętu na czas rozpatrywania wniosku

 • Po uzyskaniu decyzji dofinansowania prosimy o kontakt w celu realizacji zamówienia

  Zgodnie z danymi kontaktowymi w zakładce Kontakt

Kontakt

500 576 181

info@wynajmed.pl