Skala senności Epworth to skala stosowana w ocenie zaburzeń snu, między innymi w diagnostyce zespołu obturacyjnego bezdechu sennego. Test skali polega na określeniu przez badanego (w zakresie 0-3) prawdopodobieństwa zaśnięcia w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

Jak wykonać test?

Proszę określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i nie wykonywał/a tych czynności w ostatnim czasie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią. Nawet jeśli któreś z opisywanych zdarzeń jeszcze nie miały miejsca, prosimy spróbować sobie wyobrazić, jak mogłoby ono wpłynąć na Państwa organizm. Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę najbardziej pasującą do każdej sytuacji zaznaczając odpowiedź w formularzu:

Zasady punktacji:

  • 0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
  • 1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
  • 2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
  • 3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Interpretacja wyniku:

  • 0-10 – wynik normalny
  • 11-14 – łagodna senność dzienna
  • 15-18 – średnia senność dzienna
  • Powyżej 18 – ciężka senność (wynik testu wskazuje na zasadność konsultacji lekarskiej)


Uwaga: Wynik testu ma charakter informacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej, w szczególności diagnozy medycznej. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia lub dalszego postępowania, skontaktuj się z lekarzem.

Test skala senności Epworth


Sytuacja

Skala odpowiedziSiedzenie i czytanie
0123
Oglądanie telewizji
0123
Bierne siedzenie w miejscach publicznych (np. w teatrze, na zebraniu)
0123
Jako pasażer w samochodzie, jadąc przez godzinę bez odpoczynku
0123
Leżenie i odpoczywanie po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają
0123
W czasie rozmowy, siedząc
0123
Spokojne siedzenie po obiedzie bez alkoholu
0123
W samochodzie, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle
0123

Twój wynik: