DLA KOGO?

Program Aktywny Samorząd przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zależne są od konkretnego obszaru. 

PROGRAMY DOFINANSOWANIA AKTYWNY SAMORZĄD

Programy realizowane przez program Aktywny Samorząd podzielone są na cztery obszary:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Specjalizujemy się w doborze oraz uzyskaniu dofinansowania sprzętu dotyczącego obszaru likwidacji barier w poruszaniu się, poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące Obszaru C:

 1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym)
 2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)
 3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności)
 5. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

JAK UZYSKAĆ?

Aktualnie najwygodniejszą metodą złożenia wniosku jest System Obsługi Wsparcia. System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji
 • wypełnienie wniosku
 • podpisanie i złożenie wniosku
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień
 • zapoznanie się ze wzorem umowy
 • rozliczenie dofinansowania

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie posiada dostępu do internetu lub narzędzia autoryzacji istnieje możliwość podpisania pełnomocnictwa. Dokument upoważnia wskazaną osobę do reprezentowania oraz składania dokumentów za pomocą platformy. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczącą kwestii formalnych zapraszamy do kontaktu, postaramy się wyjaśnić lub wspólnie przejść przez cały proces. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących możliwości refundacji oraz doboru odpowiedniego sprzętu prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem za pomocą formularza. Skontaktujemy się z Państwem oraz postaramy się doradzić i rozwiać wszelkie wątpliwości.